Chiller Tanımı

Chiller  en basite indirgenmiş tanımıyla soğutma sistemidir.

Isının kaynaklar arasındaki değişimini içerir ve sonuç olarak soğuk suyun elde edilmesini sağlar. Chiller kompresör, evaporatör, kondenser ve genleşme vanası olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki olan kompresör havayı sıkıştırarak basıncını arttırır. Evaporatör soğutucu maddenin ortama sıvı olarak girdikten sonra onun gaz haline dönüşmesini sağlar. Kondenserde ise tam tersine soğutma işlemini yapan malzeme ısısını etrafa dağıttıktan sonra sıvı hale dönüşür. Buna bağlı olarak evaporatör buharlaştırıcı, kondenser yoğuşturucu olarak bilinmektedir.

Malzeme kondenserde sıvı hale dönüştükten sonra geldiği yer genleşme vanasıdır burada ise malzemenin basıncı düşer. Chiller’de işlem sırası birbirini şu şekilde takip eder: kompresörde ısınan ve sıkıştırılan gaz kondansör bölümüne aktarılır, burada soğutulur genleşme vanasında sıvı hal kazanır Evaporatörde üzerinden ısısı tamamen alınır gaz hale dönüşür alçak basınçta tekrar kompresöre sıkıştırılmak üzere aktarılır. Chiller arasındaki ayrım ısının havaya veya suya atılması ile yapılır.

Havaya atım gerçekleşirse hava soğutmalı, suya atım gerçekleşirse su soğutmalı chiller olarak adlandırılır. Hava soğutmalı chiller ile su soğutmalı chiller arasındaki farka baktığımızda ise su soğutmalı chillerin bir sıfır önde olduğunu görürüz çünkü su soğutmalı sistemde daha az akışkanla daha fazla soğutma işlemi gerçekleşir. Dolayısıyla su soğutmalı chiller yer açısından hava soğutmalı chillere göre çok önemli bir üstünlük sağlamaktadır.

Comments are closed.