Paket Tipi Termokonvektör ( Dry Cooler )

Paket Tipi Termokonvektör ( Dry Cooler )

Paket tipi termokonvektör ürünler dry cooler veya Türkçe olarak kuru soğutucu isimleriyle bilinmektedir.

Temelde sistemin çalışma prensibi ve amacı enerji maliyetini yağ soğutma uygulamalarında en az seviyeye indirmektir. Soğutulması gereken makinaların hidrolik yağlarını soğutmak amacıyla tasarlanmış olan bu ürünler özellikle kış aylarında ortam ısısının düşmesiyle birlikte chillerin yapmış olduğu soğutma işlemini daha az enerji harcayarak gerçekleşti inmesini sağlamakta ve bu sayede maliyeti önemli ölçüde düşürerek+ kazanç sağlamaya yardımcı olmaktadırlar.

35 kW- 1500kW arasında soğutma kapasitesine sahip olan ürünlerimiz aynı zamanda otomatik fan kontrolüne de sahiptir.

Kapasiteye göre izole edilmiş paslanmaz depoları ile oldukça işlevsel ürünler olmaktadırlar. Kulelerin benzer ürünleri olan radyatör tipi termokonvektörler soğutma kulelerine göre sahip oldukları kapalı tip üniteleri sayesinde kireç veya çamur oluşma ihtimali çok daha azdır.

Isı 20 derecenin altına düştüğünde otomatik fanları sayesinde cihaz kendini kapatarak elektrik tasarrufu sağlamaktadır.

Kuru Soğutucu Kullanım Alanları

Hissedilen ısı reddi ilkelerine dayanan kuru soğutucu ile gerçekleştirilen soğutma işlemi sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlamak mümkündür. Etkili bir soğutma sağlamak için soğutma ortamı ile kuru soğutucu içerisindeki havanın sıcaklığı muhafaza edilmelidir.

Bu cihazların kullanımı için genellikle önerilen sıcaklık farkı en az 5 derece olmaktadır. Birçok alanda kullanılmakta olan kuru soğutucular enerji israfını azaltarak verimlilik sağlarlar. Kuru soğutucu kullanım alanları genel olarak şöyle sıralanabilir;

  • Hastaneler
  • Tıbbi ofis binaları
  • Ofis binaları
  • Enerji üretimi
  • Veri merkezleri
  • Endüstriyel veya proses sistemleri gibi alanlarda kullanılmaktadırlar.

Özellikle bu alanlarda kullanılmasının en önemli nedeni hastanelerde, ofis binalarında veya endüstriyel sistemlerde ya da enerji üretimi sırasında yüksek enerji kullanımı gerçekleştirilmesidir. Bu sayede maliyet oldukça yüksek olduğundan paket tipi termokonvektör kullanılarak harcanan maksimum enerji minimum seviyeye indirilmektedir.

Aynı zamanda ürünlerimiz sayesinde yüksek enerjinin kullanıldığı ve ısı dengesinin oluşturulması gerekiyorken mekanlarda en iyi çalışma prensibini ve kuru soğutucu ile soğutma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

5 farklı model numarasına sahip olarak ürettiğimiz ürünler kapasitelerine, fan çaplarına, tank hacimlerine ve ebatlarına göre model numarası yükseldikçe artış göstermektedirler.

Comments are closed.